HelpdeskEssco - Bussines ContinuityKontakt
svkmedzeng
medz

Poradenstvo

Vysoká dynamika vo sfére informačných technológií kladie vysoké nároky na kvalifikáciu personálu. Preto je pre firmu výhodnejšie nechať si svoje riešenia konzultovať s odborníkmi z oboru. V tomto prípade môže zákazník pristúpiť k využitiu poradenských služieb firmy Essco, s.r.o., ktorá zreviduje naplánované aktivity a navrhne prípadné zmeny (pričom môže byť aj realizátorom). Poradenská činnosť je veľmi flexibilná a univerzálna služba, ktorá závisí v plnej miere na požiadavkách zákazníka.